TÄIENDKOOLITUS: BS klambrisüsteemi paigaldamine info

7akad/h 3 teooriatundi ja 4 praktikatundi 240€

 • Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks ja klambrite paigaldamiseks probleemsete, sissekasvanud-, deformeerunud või kaardunud küüntega klientidele/patsientidele.
 • Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „Ortoneksia põhimõtted. Antud koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada SKK või kaardunud küünest tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse klambrite paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi. Koolitus on sissejuhatus ortoneksiasse, mis on teadus küünte kuju taastamisest, kasutades erinevaid korrigeerivaid süsteeme.
 • Õpitulemused: Koolitatav oskab paigaldada klambrit SKK või kaardunud küünega patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja: Maria Suits
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
  • Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
 • Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
 • Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt.
 • Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Jalahooldusspetsialisti ALGKOOLITUS andmed

 • Maht: 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
 • Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks probleemsete jalgadega või muude tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska enda jalgade hooldusega tegeleda.
 • Koolituse lühikirjeldus: Jalahooldusspetsialisti koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele jalahooldust probleemsetele jalgadele. Jalahooldust pakutakse tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska oma jalgade hooldusega tegeleda. Abivajajad, ei saa ise kõrge vanuse, tundlikkushäirete, psoriaasi-, diabeedist-, reumatoid-artriidist lähtuvate probleemide või muude haiguslike seisundite tõttu oma jalgu korras hoida. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme. 
 • Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravipediküüri manuaalselt ja aparaadiga; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja: Maria Suits
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
  • Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktilised osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 30 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
 • Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
 • Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt.
 • Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Algkoolituse teemad

Auditoorne töö (20 akadeemilist tundi)

 • Jalalaba anatoomia ja füsioloogia erinevate haigusseisundite korral;
 • Jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine erinevate haigusseisundite korral;
 • A- ja antiseptika;
 • Kabineti ettevalmistus ja korrastus;
 • Eetika;
 • Seadusandlus;
 • Aparaatide tutvustus

Praktiline töö (24 akadeemilist tundi)

 • Kliendilt anamneesi võtmine;
 • Probleemide tuvastamine kliendi labajalgadel ja küüntel;
 • Kliendikaardi täitmine;
 • Aparaatse jalahoolduse õppimine;
 • Lihtsamate abivahendite valmistamine;
 • Kliendi nõustamine koduhoolduse ja abivahendite osas

Jalahoolduse baaskoolituse andmed

 • Maht: 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
 • Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks; jalahoolduse kabineti sisustamisest; tööks vajalike vahendite soetamise ja hoolduse kohta.
 • Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse algkoolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele jalahooldust ja ei ole varem selle tööga kokku puutunud. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja:  Maria Suits
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid; Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri mis on teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted:  Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.

Baaskoolituse teemad

Auditoorne töö (20 akadeemilist tundi)

 • Jalalaba anatoomia ja füsioloogia;
 • Jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine;
 • A- ja antiseptika;
 • Kabineti ettevalmistus ja korrastus;
 • Eetika;
 • Seadusandlus;

Praktiline töö (24 akadeemilist tundi)

 • Kliendilt anamneesi võtmine;
 • Kliendikaardi täitmine;
 • Manuaalse pediküüri õppimine;

Baaskoolituse õpitulemused

Koolitatav oskab teostada manuaalselt klassikalist pediküüri; spaaprotseduure; jala massaaźi

Koolitatav oskab teostada manuaalselt klassikalist pediküüri; spaaprotseduure; jala massaaźi; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks.

Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Täiendkoolituse info

 • Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks probleemsete, deformeerunud ja sissekasvanud küüntega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska selle probleemiga tegeleda.
 • Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „sissekasvanud küüne“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele jalahooldust ja leevendada SKK poolt tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse SKK pediküüri tegemiseks vajalikke erinevaid töövõtteid ja leevendusmeetodeid. Käsitletakse labajala anatoomiat, biomehhaanikat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme.
 • Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada jalahooldust SKK patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja: Maria Suits
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
  • Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
 • Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

TÄIENDKOOLITUS: Jalamassaaž 10akad/h 250€

 • Eesmärk: anda teadmised massaaži olemusest ja vajalikkusest ning käelised oskused jalamassaaži läbiviimiseks.
 • Koolituse lühikirjeldus: koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad täiendada oma oskusi ning pakkuda jalamassaaži pärast pediküüri. Samuti antakse koolituse käigus teadmised, mis võimaldavad teostada jalamassaaži ka eraldiseisva teenusena. Selgitatakse enesekaitsevahendite olulisust oma töös. Pööratakse rõhku massaaži näidustustele ja ka vastunäidustustele.
 • Auditoorne töö (2 akadeemilist tundi)
  • Massaažiliikide tutvustamine;
  • Näidustused ja vastunäidustused jalamassaažiks
 • Praktiline töö (8 akadeemilist tundi)

  • Jalamassaaži teostamine klientidele
 • Õpitulemused: koolituse läbinu on suuteline teostama vähemalt 60 minutilist jalavanniga algavat jalamassaaži kasutades erinevaid võtteid. Koolituse läbinu oskab hinnata kliendi tervislikku seisundit.
 • Hindamisvorm: Praktiline töö
 • Koolitaja: Maria Suits
 • Õppetöö vormid: teoreetiline ja praktiline osa praktikabaasis
 • Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
 • Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

TÄIENDKOOLITUS: Geellaki paigutus varbaküüntele (Koolitus toimub mereneid toodetega) 4akad/h 200€

 • Maht 4 akad/h 1 teooriatundi ja 3 praktikatundi
 • Eesmärk: Luua teadmised geellaki paigaldamiseks peale pediküüri.
 • Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm on mõeldud inimestele, kes soovivad lakkida klientidele varbaküüned peale pediküüri tegemist geellakiga. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid geellakke. Tutvustatakse erinevaid laki pealekandmise ning eemaldamise tehnikaid. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada geellakkide valikul.
 • Õpitulemused: Koolitatav oskab katta kliendi küüned varbapeale maniküüri tegemist geellakiga ning eemaldada seda.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja: Anne Raag
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik. Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.

Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

TÄIENDKOOLITUS: Geellaki paigutus sõrmeküüntele (Koolitus toimub mereneid toodetega) 5akad/h 120€

 • Maht 5 akad/h 1 teooriatundi ja 4 praktikatundi
 • Eesmärk: Luua teadmised geellaki paigaldamiseks peale maniküüri.
 • Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm on mõeldud inimestele, kes soovivad lakkida klientidele sõrmeküüned peale maniküüri tegemist geellakiga. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid geellakke. Tutvustatakse erinevaid laki pealekandmise ning eemaldamise tehnikaid. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada geellakkide valikul.
 • Õpitulemused: Koolitatav oskab katta kliendi sõrmeküüned peale maniküüri tegemist geellakiga ning eemaldada seda.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja: Anne Raag
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik. Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.

Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

TÄIENDKOOLITUS: Ortootiline geel varbaküüntel info

9akad/h 200€. Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi   

 • Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks ja ortootilise geeli paigaldamiseks probleemsete, sissekasvanud- või deformatsioonidega küüntega klientidele/patsientidele.
 • Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse ortootilise geeli paigaldamine varbaküüntele moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada probleemsete-, deformeeritud- või eemaldunud küüntele tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse ortootilise geeli paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
 • Õpitulemused: Koolitatav oskab paigaldada ortootilist geeli probleemse küünega patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja: Maria Suits
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid; Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina. Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
 • Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
 • Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Täiendkoolituse andmed

 • Maht: 35akad/h 19 teooriatundi ja 16 praktikatundi
 • Hind: 850€
 • Eesmärk: Täiendkoolitusega taotletakse, et õpilasel on aine lõppedes olemas teadmised ja oskused korrigeerida küüneplaati sobivate võtete ja tehnikatega lähtudes küüne olukorrast ja haavaravi põhimõtetest.
 • Koolituse lühikirjeldus: Täiendkoolitus „Diagnoosipõhine jalahooldus“ on mõeldud spetsialistile, kellel on olemas juba algteadmised jalalahooldusest ning soovib enda teadmisi ja oskusi täiendada. Antudtäiendkoolituse raames omandab õpilane teadmised ja oskused, kuidas tegeleda sissekasvanudküünega, mis on ortoneksia ja kuna seda kasutada, kuidas ehitada üles deformeerunud või osaliseltirdunud varbaküünt ning milliseid abivahendeid on võimalik jalaprobleemide korral kasutada.Täiendkoolituse käigus antakse ülevaade erinevatest töövõttetes
 • Koolitajad: Maria Suits. Kristiina Päll
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud materjalid;
  • Niederau, A. (2019). Küüneteraapia käsiraamat: põhjus, diagnostika, teraapia, profülaktika. Tartu: OÜ Ingeland.
  • Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.

Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik. Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid saadetakse osalejale meili peale pärast vastava teema läbimist. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Täiendkoolituse õpiväljundid

 • Oskab tegeleda sissekasvanud küünega haavaravi põhimõtteid järgides
 • Teab ortoneksia kasutamise põhimõtteid ja oskab neid oma töös kasutada
 • Oskab üles ehitada deformeerunud ja osaliselt irdunud küüneplaati
 • Soovitab, kohandab, valmistab ja paigaldab abivahendeid lähtuvalt kliendi vajadustest

Hindamismeetod:

Praktiline arvestus probleemsete küüntega modellide peal. Praktilise töö käigus hinnatakse õpilase oskust teostada jalahooldust sissekasvanud küünega patsiendile, kasutada oma töös ortoneksiat ja paigaldada klambreid, paigaldada ortootilist geeli deformeernud küüneplaadile. Praktilise arvestuse käigus demonstreerib õpilane oma teadmisi abivahendite osas nõustades klienti. Sealjuures oskab õpilane valmistada lihtsamaid abivahendeid kliendile.

Koolituse andmed

 • Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
 • Hind: 240 eurot
 • Koolituse eesmärk: Luua esmased teadmised diabeetilise jala/probleemse jala patsientidele jalahoolduse tegemiseks. Fookuses survest tingitud küüne ja nahaprobleemid. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised aparaatse jalahoolduse tegemiseks ja survest lähtuvate jalaprobleemide leevendamise võimaluste osas.
  Koolitusel on oodatud tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (nt küünetehnik)
 • Õppemeetodid: Loeng, praktika
 • Toimumiskoht: Tartu
 •  Koolitaja: Maria Suits

Koolituse teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

 • diabeetilise jala etioloogia ja patofüsioloogia;
 • jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine ja lahendamine;
 • hüperkeratoossete ja sissekasvanud küünte probleemide lahendamine, ennetus ja ravi;
 • kalluste töötlemise põhimõtted;
 • patsiendi nõustamine, koduse jalahoolduse soovitused.

Praktiline töö (12 akadeemilist tundi)

 • pediküüriaparaadi käsitlemine; puuriotsikute valik;
 • naha ja kalluste töötlemine;
 • hüperkeratoossete küünte hooldus;
 • sissekasvanud küünte hooldus;
 • abivahendid surveprobleemide ennetuseks,leevendamiseks, raviks.

Koolituse õpiväljundid

 • tunneb küünte ja naha ehitust;
 • teab diabeetilise/probleemse jalalaba etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab hüperkeratoossete küünte tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid;
 • oskab sissekasvanud küünt korrigeerida ja soovitada abivahendeid probleemi vältimiseks ning leevendamiseks
 • teab kalluste tekkepõhjuseid ning nende töötlemise meetodeid;
 • oskab diabeetilist jalga hinnata, hooldada ja vaevusi leevendada.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistus.