Koolitus "Diabeetiline jalg ja selle leevendamise võimalused"

Koolitus “Diabeetiline jalg ja selle leevendamise võimalused”

Koolituse andmed

 • Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi
 • Hind: 240 eurot
 • Koolituse eesmärk: Luua esmased teadmised diabeetilise jala/probleemse jala patsientidele jalahoolduse tegemiseks. Fookuses survest tingitud küüne ja nahaprobleemid. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised aparaatse jalahoolduse tegemiseks ja survest lähtuvate jalaprobleemide leevendamise võimaluste osas.
  Koolitusel on oodatud tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (nt küünetehnik)
 • Õppemeetodid: Loeng, praktika
 • Toimumiskoht: Tartu
 •  Koolitaja: Maria Suits

Koolituse teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

 • diabeetilise jala etioloogia ja patofüsioloogia;
 • jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine ja lahendamine;
 • hüperkeratoossete ja sissekasvanud küünte probleemide lahendamine, ennetus ja ravi;
 • kalluste töötlemise põhimõtted;
 • patsiendi nõustamine, koduse jalahoolduse soovitused.

Praktiline töö (12 akadeemilist tundi)

 • pediküüriaparaadi käsitlemine; puuriotsikute valik;
 • naha ja kalluste töötlemine;
 • hüperkeratoossete küünte hooldus;
 • sissekasvanud küünte hooldus;
 • abivahendid surveprobleemide ennetuseks,leevendamiseks, raviks.

Koolituse õpiväljundid

 • tunneb küünte ja naha ehitust;
 • teab diabeetilise/probleemse jalalaba etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab hüperkeratoossete küünte tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid;
 • oskab sissekasvanud küünt korrigeerida ja soovitada abivahendeid probleemi vältimiseks ning leevendamiseks
 • teab kalluste tekkepõhjuseid ning nende töötlemise meetodeid;
 • oskab diabeetilist jalga hinnata, hooldada ja vaevusi leevendada.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistus.