TÄIENDKOOLITUS: Geellaki paigutus sõrmeküüntele

TÄIENDKOOLITUS: Geellaki paigutus sõrmeküüntele

TÄIENDKOOLITUS: Geellaki paigutus sõrmeküüntele (Koolitus toimub mereneid toodetega) 5akad/h 120€

  • Maht 5 akad/h 1 teooriatundi ja 4 praktikatundi
  • Eesmärk: Luua teadmised geellaki paigaldamiseks peale maniküüri.
  • Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm on mõeldud inimestele, kes soovivad lakkida klientidele sõrmeküüned peale maniküüri tegemist geellakiga. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid geellakke. Tutvustatakse erinevaid laki pealekandmise ning eemaldamise tehnikaid. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada geellakkide valikul.
  • Õpitulemused: Koolitatav oskab katta kliendi sõrmeküüned peale maniküüri tegemist geellakiga ning eemaldada seda.
  • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
  • Koolitaja: Anne Raag
  • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
  • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik. Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
  • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
  • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.

Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.