Jalahooldusspetsialisti ALGKOOLITUS

Jalahooldusspetsialisti ALGKOOLITUS

Jalahooldusspetsialisti ALGKOOLITUS andmed

 • Maht: 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
 • Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks probleemsete jalgadega või muude tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska enda jalgade hooldusega tegeleda.
 • Koolituse lühikirjeldus: Jalahooldusspetsialisti koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele jalahooldust probleemsetele jalgadele. Jalahooldust pakutakse tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska oma jalgade hooldusega tegeleda. Abivajajad, ei saa ise kõrge vanuse, tundlikkushäirete, psoriaasi-, diabeedist-, reumatoid-artriidist lähtuvate probleemide või muude haiguslike seisundite tõttu oma jalgu korras hoida. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme. 
 • Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravipediküüri manuaalselt ja aparaadiga; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja: Maria Suits
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
  • Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktilised osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 30 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
 • Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
 • Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt.
 • Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Algkoolituse teemad

Auditoorne töö (20 akadeemilist tundi)

 • Jalalaba anatoomia ja füsioloogia erinevate haigusseisundite korral;
 • Jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine erinevate haigusseisundite korral;
 • A- ja antiseptika;
 • Kabineti ettevalmistus ja korrastus;
 • Eetika;
 • Seadusandlus;
 • Aparaatide tutvustus

Praktiline töö (24 akadeemilist tundi)

 • Kliendilt anamneesi võtmine;
 • Probleemide tuvastamine kliendi labajalgadel ja küüntel;
 • Kliendikaardi täitmine;
 • Aparaatse jalahoolduse õppimine;
 • Lihtsamate abivahendite valmistamine;
 • Kliendi nõustamine koduhoolduse ja abivahendite osas