TÄIENDKOOLITUS: Diagnoosipõhine jalahooldus

TÄIENDKOOLITUS: Diagnoosipõhine jalahooldus

Täiendkoolituse andmed

 • Maht: 35akad/h 19 teooriatundi ja 16 praktikatundi
 • Hind: 850€
 • Eesmärk: Täiendkoolitusega taotletakse, et õpilasel on aine lõppedes olemas teadmised ja oskused korrigeerida küüneplaati sobivate võtete ja tehnikatega lähtudes küüne olukorrast ja haavaravi põhimõtetest.
 • Koolituse lühikirjeldus: Täiendkoolitus „Diagnoosipõhine jalahooldus“ on mõeldud spetsialistile, kellel on olemas juba algteadmised jalalahooldusest ning soovib enda teadmisi ja oskusi täiendada. Antudtäiendkoolituse raames omandab õpilane teadmised ja oskused, kuidas tegeleda sissekasvanudküünega, mis on ortoneksia ja kuna seda kasutada, kuidas ehitada üles deformeerunud või osaliseltirdunud varbaküünt ning milliseid abivahendeid on võimalik jalaprobleemide korral kasutada.Täiendkoolituse käigus antakse ülevaade erinevatest töövõttetes
 • Koolitajad: Maria Suits. Kristiina Päll
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud materjalid;
  • Niederau, A. (2019). Küüneteraapia käsiraamat: põhjus, diagnostika, teraapia, profülaktika. Tartu: OÜ Ingeland.
  • Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.

Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik. Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid saadetakse osalejale meili peale pärast vastava teema läbimist. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Täiendkoolituse õpiväljundid

 • Oskab tegeleda sissekasvanud küünega haavaravi põhimõtteid järgides
 • Teab ortoneksia kasutamise põhimõtteid ja oskab neid oma töös kasutada
 • Oskab üles ehitada deformeerunud ja osaliselt irdunud küüneplaati
 • Soovitab, kohandab, valmistab ja paigaldab abivahendeid lähtuvalt kliendi vajadustest

Hindamismeetod:

Praktiline arvestus probleemsete küüntega modellide peal. Praktilise töö käigus hinnatakse õpilase oskust teostada jalahooldust sissekasvanud küünega patsiendile, kasutada oma töös ortoneksiat ja paigaldada klambreid, paigaldada ortootilist geeli deformeernud küüneplaadile. Praktilise arvestuse käigus demonstreerib õpilane oma teadmisi abivahendite osas nõustades klienti. Sealjuures oskab õpilane valmistada lihtsamaid abivahendeid kliendile.