Koolitus "Abivahendid ja nende kasutamine"

Koolitus “Abivahendid ja nende kasutamine”

Abivahendid ja nende kasutamine 8 akad/h 240€

  • Koolituse maht:8 akad/h: 3 teooriatundi ja 4 praktikatundi
  • Hind: 240 €
  • Koolituse eesmärk Koolituse eesmärgiks on luua algteadmised abivahenditest, nende valmistamisest ning soovitamisest lähtudes kliendi/patsiendi anatoomiast, füsioloogiast ja biomehhaanikast.
    Koolituse lühikirjeldus: Koolituse käigus antakse ülevaade, milliste deformatsioonide ja kaebuste korral on tarvis abivahendeid kliendile/patsiendile soovitada. Koolitusel osaleja saab ise praktika käigus valmistada lihtsamaid abivahendeid. Koolitatavale antakse ülevaade, milliseid vahendeid on abivahendite valmistamiseks tarvis. Koolituse käigus käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, biomehhanikat, küünte ja naha probleeme.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu teab, milliseid abivahendeid on võimalik soovitada klientidele/patsientidele, kellel esinevad kaebused alajäsemetega. Oskab valmistada lihtsamaid abivahendeid probleemsete- ja deformatsioonidega labajalgade ja varvastega klientidele/patsientidele