• 25.06-09.07  PUHKAME

 • Koolitus "Kabineti ja instrumentide ettevalmistus"

  Koolitus “Kabineti ja instrumentide ettevalmistus”

  Koolituse andmed

  • Koolituse maht: 8 akad/h: 4 teooriatundi ja 4 praktikatundi
  • Hind: 240 €
  • Koolituse eesmärk Anda ülevaade, milliseid isikukaitsevahendeid, sterilisatsiooni ja desinfektsioonivahendeid tuleb kasutada enne ja pärast ravipediküüri teostamist kliendile/patsiendile. Koolituse käigus õpitakse tundma erinevaid instrumente, mida kasutada ravipediküüri teostamiseks.
   Koolituse lühikirjeldus: Koolitusel osaleja õpib tundma erinevaid sterilisatsioonivahendeid, mida tuleb kasutada enne ja pärast jalahoolduse teostamist. Praktika käigus õpib koolitusel osaleja ennast vastavalt hügieeninõutele riietama kasutades isikukaitsevahendeid; õpib katma instrumendilauda ning õpib koristama jalahoolduskabinetti pärast jalahooldust; õpib ergonoomilisi töövõtteid

  Õpiväljundid: Teab, milliseid desinfektsiooni- ja sterilisatsioonivahendeid tuleb kasutada kabineti ja instrumentide puhastamisel. Teab, milliseid isikukaitsevahendeid tuleb jalahooldust teostades kasutada. Oskab ennast isikukaitsevahenditega korrektselt riietada. Oskab katta instrumendilauda jalahoolduse teostamiseks. Oskab tööd tehes kasutada ergonoomilisi töövõtteid