Koolitus "Harjutuskava labajala kaebuste korral"

Koolitus “Harjutuskava labajala kaebuste korral”

Koolituse andmed

 • Koolituse maht: 5 akadeemilist tundi
 • Hind: 95.00€
 • Koolituse eesmärk: Koolituse läbinul on teadmised, kuidas  erinevate diagnooside korral (plantaarfastsiit, hallux valgus, säärelihaste pinged, hüppeliigese ebastabiilsus) teha lihtsamaid tugevdavaid ja lõõgastavaid harjutusi. Koolitusele on oodatud jalahooldusspetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt probleemsete jalgade hooldusega ja tervishoiuharidusega inimesed (võib olla ka omandamisel).
 • Õppemeetodid: Loeng, praktika
 • Toimumiskoht: Tartu

Koolituse teemad, õpiväljundid ja nõuded

Auditoorne töö (2 akadeemilist tundi)

 • Mis liiki harjutusi on olemas?
 • Kuna võib harjutustega alustada?

Praktiline töö (3 akadeemilist tundi)

 • Tugevdavate ja lõõgastavate harjutuste läbi proovimine
 • Lähtuvalt diagnoosist harjutuskava koostamine

Õpiväljundid

 • teab, mis vahe on tugevdavatel ja lõõgastavatel harjutustel;
 • oskab koostada 2-3 harjutusest koosnevat harjutuskava patsiendile/kliendile labajala probleemide korral

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid   

 • Hindamiskriteerium: koolitusel osalemine 100% ulatuses.
 • Hindamismeetod: praktilised situatsioonülesanded

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 • Toimumiskoht: Tartu

Koolitaja: Maria Suits

Erialalt füsioterapeut, töötanud kuni 2023. aasta veebruarini SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ambulatoorses osakonnas alajäsemetele spetsialiseerunud füsioterapeudina. Alates 2023. aasta maikuust on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kutseõppe osakonnas podoloogi õppekava juhtivõpetaja.