Jalahoolduse BAASKOOLITUS

Jalahoolduse BAASKOOLITUS

Jalahoolduse baaskoolituse andmed

 • Maht: 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
 • Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks; jalahoolduse kabineti sisustamisest; tööks vajalike vahendite soetamise ja hoolduse kohta.
 • Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse algkoolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele jalahooldust ja ei ole varem selle tööga kokku puutunud. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri.
 • Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
 • Koolitaja:  Maria Suits
 • Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid; Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
 • Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri mis on teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
 • Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
 • Hindamise põhimõtted:  Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.

Baaskoolituse teemad

Auditoorne töö (20 akadeemilist tundi)

 • Jalalaba anatoomia ja füsioloogia;
 • Jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine;
 • A- ja antiseptika;
 • Kabineti ettevalmistus ja korrastus;
 • Eetika;
 • Seadusandlus;

Praktiline töö (24 akadeemilist tundi)

 • Kliendilt anamneesi võtmine;
 • Kliendikaardi täitmine;
 • Manuaalse pediküüri õppimine;

Baaskoolituse õpitulemused

Koolitatav oskab teostada manuaalselt klassikalist pediküüri; spaaprotseduure; jala massaaźi

Koolitatav oskab teostada manuaalselt klassikalist pediküüri; spaaprotseduure; jala massaaźi; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks.

Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.